Pagina's

zondag 30 januari 2011

Ajax wordt oecumenische club

Amsterdam 30/1 Vandaag maakte Ajax-voorzitter Uri Coronel bekend dat Ajax voortaan als oecumenische club door het leven gaat. Het Ajax-bestuur heeft hiertoe besloten nadat gebleken is dat de overgrote meerderheid van de achterban alsmede de selectie, geen joodse achtergrond heeft. Hierdoor ontbreekt elke joodse relevantie in relatie tot de club. De meeste supporters zijn protestants of katholiek opgevoed. Tevens blijkt uit marktonderzoek dat het potentieel aan nog niet aangeboorde christelijke Ajax-fans een veelvoud bedraagt van het aantal latente joodse Ajax-supporters. Vanuit de aandeelhouders (die het initiatief tot het marktonderzoek namen) was de roep steeds luider te horen dat een joods Ajax minder rendement genereerde dan een christelijk Ajax.

Het Ajax-bestuur bleek aanvankelijk niet erg te porren voor een identiteitsomslag maar gezien de aanhoudende verliezen van de club, kwam men tot het inzicht dat een make-over een goede zaak zou zijn. Teneinde een zo groot mogelijke deel van de supportersmarkt af te dekken is besloten om voor een oecumenische identiteit te kiezen. Hierdoor worden alle christenen aangesproken. Het bestuur van Ajax is van plan om met kerkelijke leiders van gedachte te wisselen hoe ook het moslimgedachtengoed in de oecumene verenigd kan worden. "Zo zouden we in een klap anderhalf miljard supporters aan het Ajax-merk kunnen verbinden..." aldus Coronel "...maar dat is iets voor de wat langere termijn."