Pagina's

maandag 30 mei 2011

Australië eist steekpenningen terug van FIFA

FIFA-president Sepp Blatter
Sidney Een Australische senator heeft vandaag bekend gemaakt dat het alle steekpenningen wil terugvorderen, die het land betaald heeft aan FIFA-officials teneinde hun stem te winnen voor het Australische WK-bid 2022. De organisatie van dit WK is uiteindelijk toegekend aan Qatar.

Onlangs is echter bekend geworden dat Qatar wellicht niet geheel volgens de regels heeft gespeeld in zijn poging het WK de golfstaat binnen te loodsen. Het land word ervan beschuldigd het WK 2022 te hebben gekocht door vele FIFA-functionarissen om te kopen.

Dit is de Australische senator Nick Xenophon in het verkeerde keelgat geschoten. Xenophon: "We hebben 34 miljoen euro geïnvesteerd in de meningsvorming van de stemgerechtigde FIFA-leden. Nu blijkt echter dat de bobo's van twee walletjes hebben gegeten en onze steekpenningen doodleuk accepteerden terwijl ze uiteindelijk toch voor Qatar hebben gestemd. Waar halen ze het lef vandaan?"

Xenophon wil nu het tevergeefs uitgegeven smeergeld terugvorderen van de FIFA. FIFA-President Sepp Blatter is niet van plan gehoor te geven aan het verzoek van de Australiër. "Sinds mijn aantreden als president heb ik de FIFA omgetoverd van chaotisch geleide organisatie tot een gesmeerde geldmachine. Hierbij heb ik er altijd voor gewaakt dat het geld naar ons toekwam. Dat wij als FIFA geld zouden (terug)geven aan landen, dat zou de wereld op zijn kop zijn. Geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt"

zondag 29 mei 2011

Sarkozy op G8: "Onschendbaarheid ambtsdragers uitbreiden"

Sarkozy (derde van rechts) tijdens de G8
Parijs Om de golf van negatieve publiciteit waarmee Frankrijk op het ogenblik te kampen heeft het hoofd te bieden, heeft de Franse president Sarkozy maatregelen aangekondigd die toekomstige incidenten moeten voorkomen.

In korte tijd werd beoogd presidentskandidaat Dominique Strauss-Kahn ("DSK") en de minister van Publieke Werken Georges Tron van hun voetstuk gestoten vanwege hun als onzedelijk aangemerkte gedrag. Tron is inmiddels opgestapt als minister en DSK zit zelfs in huisarrest in New York, in afwachting van zijn proces waarin hem (poging tot) verkrachting ten laste wordt gelegd.

In een Frans charme-offensief probeert Nicolas Sarkozy nu de imago-schade te beperken en verdere affaires te vermijden. Vanuit het Élysée heeft de president met enkele ambtenaren van Justitie een voorstel uitgewerkt waarin publieke ambtsdragers onschendbaarheid wordt verleend wanneer zij seksuele delicten zouden plegen.

Sarkozy: "Het is gebleken dat de huidige regels te beklemmend werken. Publieke ambtsdragers worden te veel gehinderd in hun vrijheid van handelen. Door het verlenen van onschendbaarheid hebben gezagsdragers hun handen vrij en kunnen ze ongestoord hun werk doen."

Sarkozy, dit jaar voorzitter van de G8, heeft het plan inmiddels voorgelegd aan de andere 7 regeringsleiders tijdens de top van de afgelopen twee dagen in het Franse Deauville. De Italiaanse premier Silvio Berlusconi reageerde enthousiast op het Franse voorstel: "Een prachtig plan, ik zou het kunnen hebben bedacht. Dat gezeik met justitie en rechters ook altijd. Bovendien, die hoeren vragen er toch ook gewoon om?"

De niet in Deauville aanwezige Premier Rutte, die er zoals bekend een celibatair leven op na houdt, wilde geen reactie geven op de plannen van Sarkozy.

woensdag 25 mei 2011

Adolf Hitler ereburger in Uruzgan

Adolf Hitler (foto: Budesarchiv)
Tarin Kowt Een dag nadat de Oostenrijkse stad Amstetten Adolf Hitler het ereburgerschap van deze plaats ontnam, heeft de Afghaanse stad Tarin Kowt de beroemdste Duitser uit de geschiedenis benoemd tot ereburger van de hoofdstad van Uruzgan. Anders dan in de landen om ons heen wordt Adolf Hitler in Afghanistan op handen gedragen. Vandaag zal de voormalige Duitse krijgsheer dan ook officieel het predicaat ereburger van Tarin Kowt toebedeeld krijgen.

Onze correspondent in Uruzgan sprak met Burgemeester Hamid ul Haq van Tarin Kowt over het hoe en waarom van het ereburgerschap voor Hitler.

O-N: U bent de eerste stad in 66 jaar die Adolf Hitler tot ereburger maakt, wist u dat? Ul Haq: "Nee dat wist ik niet, onbegrijpelijk.

O-N: Hitler is niet meer zo in trek tegenwoordig, da's toch algemeen bekend? Ul Haq: Adolf Hitler krijgt niet de erkenning die hij verdient. Wij Afghanen bewonderen zijn stoutmoedigheid. Hij vocht net als wij tegen de Russen, de Amerikanen en de Britten. Daarnaast moest Hitler ook niet veel hebben van Joden, dat spreekt veel Afghanen erg aan.

O-N: Adolf Hitler leeft niet meer, hoe gaat u het ereburgerschap uitreiken? Ul Haq:  We hebben een standbeeld van der Führer op het schoolplein van de Prinses Amaliaschool (gebouwd tijdens de Uruzgan Missie) staan. Daar zal hij de erepenning van de stad omgehangen krijgen.

O-N: De Prinses Amaliaschool? Dus de kinderen worden ook al met Hitler geconfronteerd? Ul Haq: Jazeker, geschiedenisles vinden we heel belangrijk, het boek 'Mijn strijd' maakt ook onderdeel uit van het curriculum. Overigens willen we Nederlandse bevolking nog van harte bedanken voor de bijdrage in Uruzgan. Met de bouw van de school door de Nederlandse troepen kunnen we nu onze kinderen de opleiding bieden die ze verdienen.

dinsdag 24 mei 2011

Partij voor de Dieren wil Angry Birds verbieden

Den Haag Fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren (PvdD) heeft vandaag een initiatiefwetsvoorstel ingediend om het het computerspel Angry Birds te verbieden. In dit spel proberen boos kijkende vogels hun eieren terug te veroveren op gemene groene varkens die ze van de vogels hebben gestolen. Hierbij is het zaak om de varkens te vernietigen.

De PvdD vindt het geweld gericht op varkens in het spel buitensporig en is bang dat het spel een normvervagende invloed kan uitoefenen mensen die het vaak spelen. Overig-Nieuws.nl sprak met Marianne Thieme.

O-N: Wat is er zo verkeerd aan Angry Birds? Thieme: "Het geweld in dit spel is bij de wilde spinnen af. Varkens worden er op een vreselijke manier afgeslacht. Hierdoor worden mensen geïndoctrineerd en gaan ze het doden van dieren op een gegeven moment leuk vinden."

O-N:Maar we hebben het hier over een paar varkens in een computerspel. Thieme: Een paar varkens zegt u? Mag ik u er op wijzen dat het spel al meer dan 200 miljoen keer gedownload is? Dat betekent miljarden afgeslachte varkens! Walgelijk gewoon. Hier kan de bio-industrie nog een puntje aan zuigen.


O-N: Angry Birds lijkt toch minder realistisch en aanstootgevend als Grand Theft Auto, hebt u daar geen problemen mee? Thieme: GTA? Natuurlijk niet, da's juist een heel mooi spel. In GTA moet je mensen doden. Als PvdD hebben wij daar natuurlijk geen problemen mee. Wij houden niet van mensen maar van dieren.

O-N: Het lijkt er op dat u geen enkele andere partij iets ziet in uw voorstel. Thieme: Zeg nooit nooit. Maar goed, we hebben als alternatief nog een voorstel waarbij het spel niet per se hoeft te worden verboden, maar waar het spel enigszins wordt herschreven. De vogels moeten dan geen varkens vernietigen maar vega-burgers.

O-N: Eierstelende vegaburgers? Thieme: Ja, dat kan toch best, u moet niet vergeten dat het een computerspel is, dus je kan het natuurlijk zo gek maken als je zelf wil. Het doden van een vegaburger kan toch net zo bevredigend zijn als het doden van een varken?

maandag 23 mei 2011

Bond van kleurenblinden hekelt strenge kleurregels kieswet

Ernst Schreuder (rechts):  'Blauw en paars geërgerd'
Amsterdam Het ongeldig verklaren van de stem van de Gedeputeerde Willem Cool (D66) bij de Eerste Kamerverkiezingen waardoor de liberalen geen 6 maar slechts 5 mensen mogen afvaardigen in de senaat, is de Bond van Kleurenblinden in het verkeerde keelgat geschoten.

De D66-afgevaardigde zag het rode potlood niet liggen in het stemhokje en heeft toen zijn eigen blauwe pen gebruikt om zijn stem uit te brengen, niet beseffende dat hiermee zijn stem niet meer geldig was. De kiescommissie restte, de regels van de Kieswet in acht nemende, niets anders dan zijn stemformulier in de prullenmand te gooien.

De Bond van Kleurenblinden liet bij monde van voorzitter Ernst Schreuder weten de gang van zaken ten zeerste te betreuren. "De democratische rechten van kleurdeficiënte burgers wordt hier met voeten getreden. Ik erger me blauw en paars aan het gebrek aan begrip voor onze handicap. Het is een donkergrijze dag voor de kleurenblindheid. Kleurenblinden hebben het al zo moeilijk bij het begrijpen van politieke kwesties. Zo dacht ik altijd dat de kabinetten Kok bruin waren en is de reden van de naam Groen Links mij nog steeds een raadsel. Maar goed afgezien daarvan, de handhaving van de kieswet is gewoon veel te bruin-geel. Wat maakt het nou uit in wat voor kleur het kruisje wordt ingevuld?"

zaterdag 21 mei 2011

Jezus verslaapt zich tijdens Dag des Oordeels

'Zoon van God met kater in bed'

Hiernamaals Jezus van Nazareth, de Zoon van de Almachtige Vader heeft zich op de Dag des Oordeels verslapen waardoor hij geen leiding kon geven aan de werkzaamheden in het kader van het Einde der Tijden. Het was de bedoeling dat de Verlosser vandaag met een leger van Engelen naar de aarde zou afdalen om daar alle mensen, levend en dood, te groeperen in uitverkorenen en afgewezenen. Waarna ze respectievelijk het Hemels Koninkrijk mochten binnenwandelen dan wel naar de hel konden lopen.

Op het afgesproken tijdstip kwam Jezus echter niet opdagen bij zijn troepen bij de hemelpoort  omdat hij nog met een zware kater in zijn hemelbed lag. Op vrijdagavond was de Zoon van God flink doorgezakt met een aantal collega's in zijn stamcafé de Openbaring om het weekend in te luiden. Daarbij was het hem ontschoten dat hij de volgende dag de bovengenoemde afspraak had op aarde. Schriftgeleerden vermoeden dat de lange periode (2000 jaar) tussen het zetten van de afspraak en het beoogde plaatsvinden van de apocalyps de reden is van het verzuim van Jezus.

Vanwege het ontbreken van de grote man heeft de organisatie achter de Dag des Oordeels besloten het evenement voor onbepaalde tijd af te lasten. Petrus: "We betreuren de gang van zaken maar we kunnen zo'n grote happening natuurlijk niet zonder onze Herder door laten gaan. We moeten zien wanneer alle tekenen des tijds  weer goed staan om het als nog te laten plaatsvinden.

Op aarde is gemengd gereageerd op het nieuws. De Iraanse president Ahmadinejad toonde zich verheugd: "Het blijkt eens te meer dat die christenhond een valse profeet is. Het is een mooie dag voor onze God Allah en zijn ware profeet Mohammed."

Vele christenen daarentegen reageerden ontgoocheld. Dominee W. Pieters van de Hersteld Hervormde Kerk in Garderen: "Dit is een grote klap voor de christenheid. We stonden allemaal klaar om ons te laven aan het bloed van het Lam maar komen nu van een koude kermis thuis. Wij werken ons hier de tyfustering maar het zweet zijns aanschijns is kennelijk aan Hem niet besteed. Wat een lapzwans. Ik hoop dat zijn Vader Hem weer in het gareel kan krijgen."

donderdag 19 mei 2011

Rutte steunt Ruud Lubbers in opvolging Strauss-Kahn

Den Haag In de namencarroussel die op het ogenblik ronddraait in het kader van de opvolging van de vandaag afgetreden directeur-generaal van het IMF, Dominique Strauss-Kahn (DSK), heeft zich nu ook een Nederlandse kandidaat gemeld.

Oud-Premier Ruud Lubbers heeft in een interview met het Financieel Dagblad van vandaag bevestigd dat hij open staat voor de vrijgevallen post. Lubbers in het FD: "De euro-crisis vraagt om een snelle oplossing. Ik ga deze uitdaging niet uit de weg, wanneer er een beroep op mij gedaan zou worden."

Premier Mark Rutte staat pal achter de kandidatuur van Lubbers: "We hebben te maken met een Europese crisis. Het ligt dan ook voor de hand om een Europeaan de kar te laten trekken. Ruud Lubbers zou een fantastische kandidaat zijn. Hij kent de materie, heeft een prachtige staat van dienst en is alom gerespecteerd in de financiële wereld."

De premier denkt dat Lubbers weinig aanpassingsproblemen zal hebben om het stokje van DSK over te nemen. "De heer Strauss-Kahn en hij zijn uit hetzelfde hout gesneden. Daadkrachtig en no-nonsense types die kansen grijpen wanneer ze zich voordoen. Precies wat we nu nodig hebben. Het zal u dan ook niet verbazen dat ik een groot bewonderaar van Ruud Lubbers ben" Aldus de premier, die zoals bekend, nog bij zijn moeder woont.

zondag 15 mei 2011

Minister de Jager gaat Songfestival sponsoren

'Ambassades Azerbeidzjan, Italië en Zweden moeten dicht'

Den Haag Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft vandaag in het programma Buitenhof bekendgemaakt dat zijn Ministerie hoofdsponsor gaat worden van het Nationaal Songfestival. Het muziekevenement kan jaarlijks 25 miljoen euro tegemoet zien vanuit Den Haag.

Aanleiding voor het gulle gebaar van de bewindsman is het jarenlange ondermaatse optreden van Nederland op het Eurovisie Songfestival met als voorlopig dieptepunt de allerlaatste plaats van de 3JS dit jaar in Düsseldorf. Songfestival-fan Jan Kees de Jager kon dit niet langer aanzien.

Minister de Jager:"De vertrossing van het Songfestival is mij een doorn in het oog. We zijn afgedaald naar het niveau piratenfestijn, verschrikkelijk gewoon, ik schaam me dood. Het is tijd dat Nederland weer mee gaat tellen in Europa. We stonden ook al buitenspel bij het geheime overleg over de financiële crisis in Griekenland. Met de geldinjectie willen we de kwaliteit van het Nederlandse lied op het festival een impuls geven. Zo blaast Nederland weer een toontje mee."

Ambassades dicht
De Minister wil benadrukken dat er geen geld over de balk wordt gesmeten. "Ik heb mijn collega Rosenthal (Buitenlandse Zaken red.) meegedeeld dat we onze spilzieke ambassades in Azerbeidjan, Italië en Zweden gaan sluiten. De gelden die hiermee vrijkomen zullen naar het Nationale Songfestival wo,rden overgeheveld. Je kan je euro tenslotte maar één keer uitgeven, nietwaar?"

zaterdag 14 mei 2011

Eurovisiesongfestival ontsierd door supportersrellen

Britse Eurovisie-hooligans
Düsseldorf Het is vandaag in het Duitse Düsseldorf tot hevige onlusten gekomen, toen rivaliserende songfestivalsupporters elkaar te lijf zijn gegaan in het centrum van de Noordrijn-Westfaalse hoofdstad.

Met name de Britse hooligans hebben een ware ravage aangericht in de Altstadt, het historische uitgaansgebied van Düsseldorf. Ze zochten de confrontatie met Duitse supporters terwijl ze weinig flatteuze leuzen riepen over de Duitse zangeres Lena Mayer zoals "Lena is a whore!" en "Nazi cunt!" . Dit liet de harde kern van de Duitse supporters niet op zich zitten en zij beantwoordden dit met "Blue are straight!". Vervolgens kwam het tot een hardhandig treffen tussen de twee groepen waarbij terrasmeubilair, straatstenen en tientallen man bags door de lucht vlogen.

De Dusseldorfse ME moest met zachte hand ingrijpen om de orde te herstellen. Hierbij zijn enkele slachtoffers gevallen. Een van hen was de Britse tv personality Lily Savage. Zij/hij moest opgenomen worden in het Sunrise Beauty House voor een acute hersteloperatie van haar/zijn valse nagels.

Er werden ook enkele arrestaties verricht waarbij sommige arrestanten aan de ME verzochten om de handboeien te bevestigen aan hun tepelpiercingkettingen. Inmiddels is het weer rustig in Düsseldorf maar de organisatie neemt wel extra voorzorgsmaatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen. Dit tot grote opluchting van de fans.

Technische storing

Geachte lezer,

wegens een technische storing bij Blogger, het platform waarop Overig-Nieuws.nl tot stand komt, zijn er enige tijd enkele berichten van de site verdwenen. Ook konden er geen nieuwe berichten geplaatst worden.

Dit is nu hersteld.

We stellen uw getoonde geduld op prijs en bieden hierbij onze excuses aan voor het ongemak.

De hoofdredacteur

Josef Fritzl wil Belg worden

Sankt Pölten Josef Fritzl, de veroordeelde incestpleger uit Oostenrijk die zeven (klein)kinderen verwekte bij zijn dochter waarvan hij er drie samen met zijn dochter jarenlang opsloot in een kelder onder zijn huis, wil Belg worden. Fritzl heeft een verzoek tot naturalisatie ingediend bij de Belgische Ambassade te Wenen.

De advocaat van Fritzl, Rudolf Mayer, schrijft in een verklaring aan de pers dat Fritzl altijd al van het land gehouden heeft en dit wil bevestigen middels het aanvragen van een Belgisch paspoort.
"Mijn client voelt zich niet meer prettig in Oostenrijk. Hij zou graag zijn straf in België verder willen uitzitten vanwege zijn affiniteit met het land. Zo keek de heer Fritzl altijd dolgraag naar Hercule Poirot op tv. Daarnaast is hij een groot fan van Bayern München waar zoals u weet, de grote Belgische keeper Jean Marie Pfaff in de jaren tachtig furore maakte. Het is dus niet vreemd dat hij zich eigenlijk meer Belg voelt dan Oostenrijker"
De Belgische autoriteiten hebben aangegeven dat het Fritzl vrij staat om een verzoek tot naturalisatie in te dienen. Tenzij hij geen verklaring van goed gedrag gedurende zijn verblijf in de gevangenis in Sankt Pölten kan overleggen, staat niets hem een nationaliteitsverandering nog in de weg. Fritzl zou zich graag in Namen willen vestigen, waar binnenkort weer een plekje vrijkomt in de gevangenis.

Zoon Bin Laden: huiszoekingsbevel deugde niet

Nieuws Kort

Washington Omar, de volwassen zoon van Osama Bin Laden heeft hard uitgehaald naar president Obama van de Verenigde Staten en hem beschuldigd van het onwettig binnendringen van een woning zonder geldig huiszoekings/arrestatiebevel, zo viel gisteren te lezen in de New York Times.

Hij ontdekte dat de naam van zijn vader verkeerd gespeld was op het bewuste document waardoor hij de rechtsgeldigheid ervan betwist. Zoon Omar bin Laden: "We zagen dat ze een van zijn voornamen (Muhammad), als Muhammed hadden geschreven. Ze hadden dus een document dat GEEN betrekking had op mijn vader. Hier heeft men zich niets van aangetrokken en ze hebben de actie gewoon doorgezet. Hebben ze dan helemaal geen respect voor de rechtszekerheid van verdachten? Grondrechten van burgers worden zo op een schandelijke wijze geschonden! Barbaars gewoon."

Op de vraag wat de Amerikanen dan hadden moeten doen zei Omar bin Laden dat ze bij de villa van Osama hadden kunnen aanbellen en vragen of ze even binnen mochten komen om wat vragen te stellen in verband met een lopend onderzoek. Het was dan aan de lijfwachten van Osama te bepalen hoe met dit verzoek om te gaan.

woensdag 11 mei 2011

Nieuwe partijvlag PVV lijkt ook besmet

Nieuws Kort

Nieuwe PVV-vlag "ongelukkig"
Den Haag Na de commotie die vandaag is ontstaan over de aan de NSB gelieerde "Oranje Blanje Bleu" vlaggen, waarvan enkele exemplaren in een PVV kamer hingen, gaat de PVV onderzoeken of ook de nieuw beoogde partijvlag (zie foto) bij het publiek verkeerde associaties zou kunnen oproepen.

Partij-ideoloog Martin Bosma heeft onlangs een ontwerpbureau gevraagd een nieuwe vlag te ontwerpen die de geest van de partijfilosofie moest uitstralen.

De vlag, die binnenkort onthuld zou worden, lijkt nu nader beschouwd toch enigszins ongelukkig qua kleurstelling en symboliek  Bosma: "Tja, hier hebben we misschien toch iets beter op moeten letten. Onze eerste reactie op het ontwerp was positief, het riep een zeker herkenbaar gevoel op dat we niet helemaal thuis konden brengen. Nu het kwartje bij ons ook gevallen is, moeten we kijken of dit ook geldt voor onze achterban."

dinsdag 10 mei 2011

Helden Syrische leger met bloemen verwelkomd

Overig-Nieuws.nl brengt u vandaag voor het eerst een bericht van een van onze buitenlandse partners. De spits wordt afgebeten door het Syrische persbureau SANA met een hartverwarmend artikel over de dankbare kinderen van Tartous


©Syrian Arab News Agency (SANA)

Tartous Kinderen van de Syrische provincie Tartous gaven dinsdag op meerdere locaties rozen aan enkele soldaten van het Syrische Arabische leger en de veiligheidstroepen, dit als blijk van waardering voor hun rol in het herstel van stabiliteit en veiligheid in Syrië.
 
Meer dan 30 kinderen van de Adam Kleuterschool zongen nationale liedjes van dankbaarheid voor het Syrische leger en de veiligheidstroepen.
 
De leerkrachten van de Adam Kleuterschool benadrukten dat het geven van rozen wel het minste is om dankbaarheid te tonen aan de helden van het Syrisch Arabische leger voor hun gedane inspanningen om de veiligheid te waarborgen.
Suzan Mohammad Ali, die supervisie heeft over de kinderen, zei dat dit initiatief uiting geeft aan de wens van de kinderen om het Syrische leger te zien, dat hen beschermde en bloed offerde voor het behoud van de veiligheid stabiliteit in Syrië.
 
Arabisch leraar Safaa Hassan zei: "iedere keer dat we hoorden dat het Syrische leger de stad in ging , dan voelden we ons comfortabel en zeker omdat het leger onze gezinnen hielp en goede betrekkingen met hen opbouwde en ons een gevoel van optimisme voor de toekomst bracht".

(Met dank aan de correspondenten van het Syrische persbureau Fadi Allafi /Mazen Eyon. Originele bericht vindt u hier)

maandag 9 mei 2011

Higgs-deeltje eindelijk gevonden

'Wetenschappelijke vondst van de eeuw'

Geneve CERN het Europees laboratorium voor deeltjesfysica heeft na jarenlang van vruchteloos zoeken het grootste succes uit zijn historie weten te behalen: Het Higgs-boson, het missende puzzelstukje uit de standaardtheorie van elementaire deeltjes is gevonden.

James Gillies hoofd communicatie van het gerenommeerde onderzoeksinstituut maakte dit vandaag bekend op een persconferentie in Geneve. Gillies: "We zijn enorm blij dat het Higgs-deeltje nu eindelijk terecht is. Ik moet bekennen dat sommigen de hoop al hadden opgegeven,  maar hun vrees werd eind vorige week gelogenstraft door Maria Nerlinger, een van onze schoonmaaksters."

"Bij het opruimen van het archief van een van onze medewerkers merkte ze een vreemd deeltje op tussen een grote stapel paperassen. Ze zag meteen dat het niet om een gewone broodkruimel of iets dergelijks ging. Als ervaren interieurverzorgster bij CERN wist ze dat het hier om iets bijzonders ging en ze schakelde meteen haar superieuren in. Deze hebben het deeltje afgelopen weekend bestudeerd en vastgesteld dat het zich handelt om het lang ongrijpbaar gewaande  Higgs-Boson."

Stofzuiger
Maria Nerlinger blijft nuchter over de wetenschappelijke vondst van de eeuw. "Zo bijzonder is het nou ook weer niet. Je moet het alleen wel willen zien tussen al die andere troep." Nerlinger verklapt dat het deeltje bijna voorgoed zou zijn verdwenen. "Ik was aan het stofzuigen en de slang raakte verstopt door een stuk papier. Toen ik het uit de zuigmond trok zag ik dat dat rare Higgs-deeltje er aan bleef plakken. Als ik dat niet had gezien dan had ik het gewoon meegezogen en lag het deeltje nu met stofzuigerzak en al in de vuilcontainer!

Door de vondst is Maria Nerlinger nu met stip de belangrijkste kandidaat voor de Nobelprijs voor de Natuurkunde. James Gillies: "Het moet wel heel raar lopen, wil zij deze prijs nu nog mislopen."

zaterdag 7 mei 2011

Ajax krijgt hoe dan ook tenue met derde ster

Impressie van Plan B-outfit met derde ster
Plan B-outfit met gat in de broek ligt klaar bij missen kampioenschap

Amsterdam De voetballers van Ajax 1 zullen volgend seizoen in een uitdossing verschijnen met drie zichtbare sterren. Ook wanneer ze in de laatste wedstrijd tegen FC Twente niet winnen en dus niet hun dertigste landstitel binnenhalen zal dit het geval zijn. Weliswaar mag er dan geen ster bijgestikt worden op het borstembleem maar Frans Molenaar, de ontwerper van het nieuwe tenue, heeft een Plan B-outfit ontworpen die strikt genomen toch een derde ster toont zonder de sterrenregels te overtreden.

Frans Molenaar: "We weten allemaal dat Ajax een trotse club is die dat graag uitstraalt. We kennen het nog uit de tijd dat trainer Ronald Koeman een "1" op de stropdas van het clubkostuum droeg, terwijl ze toen geeneens kampioen waren, tenminste dat heb ik me laten vertellen want ik weet helemaal niets van voetbal."

"Enfin, Ajax is dus een club die zelfvertrouwen wil uitstralen en tegelijkertijd schijt aan alles en iedereen heeft. Kortom, bravoure en bluf. Wat is er dan treffender dan hun derde ster te tonen middels een gat in de broek ter hoogte van het poepgat? We hebben het allemaal nog eens nagezocht en de reglementen staan het gewoon toe."

Molenaar denkt dat het nieuwe weinig verhullende tenue het goed zal doen bij het publiek. "Ik heb het aan een paar couturier-vriendjes van me laten zien en die waren wild enthousiast. Ze willen voor volgend jaar ineens allemaal een jaarkaart, hi hi!"

donderdag 5 mei 2011

Obama vervroegt verkiezingen met anderhalf jaar

Amerikanen volgende maand naar de stembus

Obama en running mate Biden
Washington De Amerikaanse president Barack Obama maakte gisteravond in een rechtstreekse toespraak tot de natie bekend dat hij de presidentsverkiezingen met anderhalf jaar vervroegd. De verkiezingen stonden gepland voor 6 november 2012 maar die worden nu naar voren gehaald naar dinsdag 7 juni van dit jaar.
Als president heeft Obama de discretionaire bevoegdheid om zelf de datum van de verkiezingen te bepalen, mits ze plaatsvinden binnen vier jaar na de inauguratie van het lopende presidentschap.

Waarnemers vermoeden dat de vervroegde verkiezingsdatum verband zou kunnen houden met de geslaagde operatie tegen Osama Bin Laden eerder deze week. De approval ratings van Obama schoten de afgelopen dagen met 11 punten omhoog naar 57 procent. Strobe Talbott van het Brookings Institute, een Amerikaanse denktank, ziet een parallel met de Britse Lagerhuisverkiezingen van 1983. Toen schreef zittend premier Margaret Thatcher nieuwe verkiezingen uit vlak na het winnen van de Falklandoorlog.

Bill Daley, Stafchef van het Witte Huis ontkent dat er opportunistische redenen ten grondslag liggen aan het besluit van Obama. "We hebben nog steeds te kampen met de nasleep van de economische crisis waardoor we de rest van het jaar en ook volgend jaar nog nodig denken te hebben om orde op zaken te stellen. Het is dan niet verstandig om er ook nog een slopende verkiezingscampagne bij te hebben die ten koste zou gaan van al het zware werk dat nog in het verschiet ligt."

Tea Party 'not amused'
Vanuit de Amerikaanse Tea Party-beweging is afkeurend gereageerd op het nieuws. "President Obama laat zich nu wel heel erg kennen. Het is gewoon schaamteloos. Net als de schandalige executie van Bin Laden. Houdt hij dan helemaal geen rekening met de gevoelens die er leven onder de minderheden? Hoe kunnen wij van de Tea Party hem nog tegenwicht bieden nu zijn populariteitscijfers zo omhoog zijn geschoten? Het is niet eerlijk." Aldus Sarah Palin, een van de mogelijke tegenkandidaten bij de verkiezingen.

woensdag 4 mei 2011

Al Qa'ida wordt paintball-club

'Al-Qa'ida Total-Outdoor-Events' slaat nieuwe weg in

Abbottabad De terroristische organisatie Al-Qa'ida heeft besloten haar activiteiten voort te zetten als paintball-club. Dit werd vandaag bekend gemaakt door de tweede man van Al-Qa'ida, de Egyptenaar Ayman al-Zawahri. In een interview met de Arabische zender Al Jazeera liet hij weten dat er na spoedberaad tussen de overgebleven Al-Qaida-kopstukken is besloten om het vermoorden van mensen op een laag pitje te zetten.

Ayman al-Zawahri: "Nu onze geliefde leider er niet meer is, is het moment aangebroken om te kijken hoe we onze organisatie een nieuwe impuls kunnen geven. Het is gebleken dat onze gebruikelijke methodes van dood en verderf zaaien in naam van Allah, aan toenemende kritiek onderhevig staan onder de zich roerende moslimbevolking. Ons product voldoet kennelijk niet meer aan de eisen van deze tijd. In Tunesië, Libië en Syrië zijn de mensen

dinsdag 3 mei 2011

Clubcard Vak-P gevonden in villa Osama Bin Laden

 Voorzitter supportersclub FC Twente: "Wij wist'n geels nie dat'ie lid was."

Abbottabad In de compound van Osama bin Laden die na de bestorming gisteren door Amerikaanse Navy Seals is doorzocht, is een clubcard gevonden van Vak-P, de supportersclub van FC Twente. Zoals we gisteren al berichtten op Overig-Nieuws.nl was Osama Bin Laden een fervent volger van de Eredivisie. Naar nu blijkt was hij dus ook een supporter van de landskampioen uit Enschede.

Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat men in Enschede en omstreken niet veel op heeft met westerlingen, net als Bin Laden. Daarnaast zal het meegespeeld hebben dat de "Joden" van Ajax de afgelopen jaren al een paar keer op hun donder hebben gekregen van FC Twente.


De Vak-P Clubcard van Bin Laden onder zijn schuilnaam PE#1

Bin Laden postuum geroyeerd
Edwin Seinen, voorzitter van Vak-P toont zich verrast over de vondst van de kaart. "We wist'n geels nie dat'ie lid was. Hij had'n kaart aangevraagd onder'n valse naam. (PE#1 oftewel Public Enemy number 1) Daar doen wij normaal gesprook'n nie moeilijk over want we zijn in Vak-P niet allemaol lieverdjes natuul'k.

Mar we will'n niks te maak'n he'm met bomgordels en bermbomm'n. Wij gaan het gevecht met de teeg'nstander op een eerlijke manier aan, met de blote vuist'n  met boksbeugels of met Grolschbeugels. Wij will'n niks te maak'n heb'n met die terroristische theedoek'ndragers. Doarum hebb'n

maandag 2 mei 2011

Bin Laden mist zinderend competitieslot Eredivisie

Nieuws kort:

Abbottabad Al Qa'ida-leider Osama bin Laden zal het spannende competitieslot van de Eredivisie niet live kunnen volgen. Gisteravond is zijn satellietschotel en Canaldigitaalbox verwoest door een actie van Amerikaanse elitetroepen. Daarbij is bin Laden zelf ook dodelijk gewond geraakt. Bin Laden was een fervent Jodenhater en hoopte vurig dat FC Twente in de laatste wedstrijd van het seizoen aan Ajax de genadeklap zou uitdelen. Dit is hem nu dus niet meer gegund.


Update 14:17:De Amerikaanse inlichtingendienst CIA kwam Bin Laden op het spoor nadat zijn naam opdook in het adressenbestand van Eredivisie Live. Het bleek dat Bin Laden in zijn villa in Abbottabad een proefabonnement had genomen van 5 wedstrijden, om het spannende slot van de Eredivisie op de voet te kunnen volgen. Omdat Eredivisie Live slechts

zondag 1 mei 2011

Hannibal Lecter betwist zaligverklaring Johannes Paulus II

Buenos Aires Hannibal Lecter liet vandaag vanuit zijn schuiladres in Buenos Aires weten dat hij grote vraagtekens zet bij de zaligverklaring van Johannes Paulus II eerder op de dag in Rome. De vorige paus is vandaag door zijn opvolger Benedictus zalig verklaard onder het toeziend oog van een miljoen gelovigen op het Sint Pietersplein in Rome.

Seriemoordenaar en kannibaal Lecter belde vandaag naar de redactie van Overig-Nieuws.nl om zijn ongenoegen te uiten over de in zijn ogen onterechte zaligverklaring van "Papa Wojtyla".

O-N: Waarom maakt u bezwaar tegen de zaligverklaring? Lecter: Als ervaringsdeskundige op het gebied van mensenvlees, meen ik met enige autoriteit te kunnen zeggen