Pagina's

maandag 23 mei 2011

Bond van kleurenblinden hekelt strenge kleurregels kieswet

Ernst Schreuder (rechts):  'Blauw en paars geërgerd'
Amsterdam Het ongeldig verklaren van de stem van de Gedeputeerde Willem Cool (D66) bij de Eerste Kamerverkiezingen waardoor de liberalen geen 6 maar slechts 5 mensen mogen afvaardigen in de senaat, is de Bond van Kleurenblinden in het verkeerde keelgat geschoten.

De D66-afgevaardigde zag het rode potlood niet liggen in het stemhokje en heeft toen zijn eigen blauwe pen gebruikt om zijn stem uit te brengen, niet beseffende dat hiermee zijn stem niet meer geldig was. De kiescommissie restte, de regels van de Kieswet in acht nemende, niets anders dan zijn stemformulier in de prullenmand te gooien.

De Bond van Kleurenblinden liet bij monde van voorzitter Ernst Schreuder weten de gang van zaken ten zeerste te betreuren. "De democratische rechten van kleurdeficiënte burgers wordt hier met voeten getreden. Ik erger me blauw en paars aan het gebrek aan begrip voor onze handicap. Het is een donkergrijze dag voor de kleurenblindheid. Kleurenblinden hebben het al zo moeilijk bij het begrijpen van politieke kwesties. Zo dacht ik altijd dat de kabinetten Kok bruin waren en is de reden van de naam Groen Links mij nog steeds een raadsel. Maar goed afgezien daarvan, de handhaving van de kieswet is gewoon veel te bruin-geel. Wat maakt het nou uit in wat voor kleur het kruisje wordt ingevuld?"