Pagina's

zaterdag 21 mei 2011

Jezus verslaapt zich tijdens Dag des Oordeels

'Zoon van God met kater in bed'

Hiernamaals Jezus van Nazareth, de Zoon van de Almachtige Vader heeft zich op de Dag des Oordeels verslapen waardoor hij geen leiding kon geven aan de werkzaamheden in het kader van het Einde der Tijden. Het was de bedoeling dat de Verlosser vandaag met een leger van Engelen naar de aarde zou afdalen om daar alle mensen, levend en dood, te groeperen in uitverkorenen en afgewezenen. Waarna ze respectievelijk het Hemels Koninkrijk mochten binnenwandelen dan wel naar de hel konden lopen.

Op het afgesproken tijdstip kwam Jezus echter niet opdagen bij zijn troepen bij de hemelpoort  omdat hij nog met een zware kater in zijn hemelbed lag. Op vrijdagavond was de Zoon van God flink doorgezakt met een aantal collega's in zijn stamcaf√© de Openbaring om het weekend in te luiden. Daarbij was het hem ontschoten dat hij de volgende dag de bovengenoemde afspraak had op aarde. Schriftgeleerden vermoeden dat de lange periode (2000 jaar) tussen het zetten van de afspraak en het beoogde plaatsvinden van de apocalyps de reden is van het verzuim van Jezus.

Vanwege het ontbreken van de grote man heeft de organisatie achter de Dag des Oordeels besloten het evenement voor onbepaalde tijd af te lasten. Petrus: "We betreuren de gang van zaken maar we kunnen zo'n grote happening natuurlijk niet zonder onze Herder door laten gaan. We moeten zien wanneer alle tekenen des tijds  weer goed staan om het als nog te laten plaatsvinden.

Op aarde is gemengd gereageerd op het nieuws. De Iraanse president Ahmadinejad toonde zich verheugd: "Het blijkt eens te meer dat die christenhond een valse profeet is. Het is een mooie dag voor onze God Allah en zijn ware profeet Mohammed."

Vele christenen daarentegen reageerden ontgoocheld. Dominee W. Pieters van de Hersteld Hervormde Kerk in Garderen: "Dit is een grote klap voor de christenheid. We stonden allemaal klaar om ons te laven aan het bloed van het Lam maar komen nu van een koude kermis thuis. Wij werken ons hier de tyfustering maar het zweet zijns aanschijns is kennelijk aan Hem niet besteed. Wat een lapzwans. Ik hoop dat zijn Vader Hem weer in het gareel kan krijgen."