Pagina's

woensdag 25 mei 2011

Adolf Hitler ereburger in Uruzgan

Adolf Hitler (foto: Budesarchiv)
Tarin Kowt Een dag nadat de Oostenrijkse stad Amstetten Adolf Hitler het ereburgerschap van deze plaats ontnam, heeft de Afghaanse stad Tarin Kowt de beroemdste Duitser uit de geschiedenis benoemd tot ereburger van de hoofdstad van Uruzgan. Anders dan in de landen om ons heen wordt Adolf Hitler in Afghanistan op handen gedragen. Vandaag zal de voormalige Duitse krijgsheer dan ook officieel het predicaat ereburger van Tarin Kowt toebedeeld krijgen.

Onze correspondent in Uruzgan sprak met Burgemeester Hamid ul Haq van Tarin Kowt over het hoe en waarom van het ereburgerschap voor Hitler.

O-N: U bent de eerste stad in 66 jaar die Adolf Hitler tot ereburger maakt, wist u dat? Ul Haq: "Nee dat wist ik niet, onbegrijpelijk.

O-N: Hitler is niet meer zo in trek tegenwoordig, da's toch algemeen bekend? Ul Haq: Adolf Hitler krijgt niet de erkenning die hij verdient. Wij Afghanen bewonderen zijn stoutmoedigheid. Hij vocht net als wij tegen de Russen, de Amerikanen en de Britten. Daarnaast moest Hitler ook niet veel hebben van Joden, dat spreekt veel Afghanen erg aan.

O-N: Adolf Hitler leeft niet meer, hoe gaat u het ereburgerschap uitreiken? Ul Haq:  We hebben een standbeeld van der Führer op het schoolplein van de Prinses Amaliaschool (gebouwd tijdens de Uruzgan Missie) staan. Daar zal hij de erepenning van de stad omgehangen krijgen.

O-N: De Prinses Amaliaschool? Dus de kinderen worden ook al met Hitler geconfronteerd? Ul Haq: Jazeker, geschiedenisles vinden we heel belangrijk, het boek 'Mijn strijd' maakt ook onderdeel uit van het curriculum. Overigens willen we Nederlandse bevolking nog van harte bedanken voor de bijdrage in Uruzgan. Met de bouw van de school door de Nederlandse troepen kunnen we nu onze kinderen de opleiding bieden die ze verdienen.