Pagina's

zaterdag 30 juli 2011

Verenigde Staten opgesplitst in zelfstandig binnen- en buitendeel

Tea Party schaft belastingen af en voert slavernij weer in

De Verenigde Staten verdeeld in rode en blauwe staten


Washington Gisteren hebben President Obama, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat na een marathononderhandeling van 36 uur een uitweg gevonden om uit de Amerikaanse begrotingsimpasse te geraken. Omdat er geen overeenstemming kon worden gevonden om tot een gezamenlijk begrotingsbeleid te komen, is besloten om het land op te splitsen in twee groepen van staten. De ene groep van blauwe dwz. Democratische staten, grofweg liggend aan de buitenranden (zie afbeelding), zijn pro-Obama en zijn bereid belastingverhogingen te accepteren om het begrotingstekort in te perken.

Aan de andere kant zullen de rode Republiekeinse staten, die min of meer de geografische buik van het land vormen, overgaan tot het afschaffen van belastingen en daarmee ook van publieke voorzieningen. De uitkomst is het logische gevolg van de uitzichtloze loopgravenoorlog waarin blauw en rood zich al maanden bevonden. President Obama was opgelucht dat er nu een werkbare oplossing tot stand gekomen is maar tegelijkertijd behoorlijk aangedaan dat onder zijn presidentschap de Verenigde Staten als zodanig zullen ophouden te bestaan. "Het is een mooie dag voor de democratie, maar een zwarte dag voor het voortbestaan van ons land" aldus Obama.

Slavernij
Bij de 'Tea Party' daarentegen was de stemming opperbest. De conservatieve Republikeinse beweging kan eindelijk haar droom verwezenlijken van een land zonder belastingen. Woordvoerder Mark Williams van de Tea Party Express ziet het helemaal zitten: "De dag dat we als vrije Amerikanen geen belasting meer hoeven te betalen is nu een stuk dichterbij gekomen" aldus Williams. Om toch een zekere vorm van voorzieningen aan de burgers te kunnen bieden is de Tea Party van plan om een oud gebruik weer in ere te herstellen.

Williams: "Werklozen zullen straks niet meer terug kunnen vallen op enig sociaal vangnet. Omdat ze geen wezenlijke bijdrage leveren aan de maatschappij, verliezen ze ook het recht op zelfbeschikking. Ze zullen te koop worden aangeboden op de arbeidersmarkt waarna ze te werk gesteld worden door hun nieuwe eigenaren. Zo boren we een nieuwe voorraad goedkope arbeidskrachten aan die we sinds de afschaffing van de slavernij hebben moeten ontberen. Eindelijk zullen we weer in staat zijn om te kunnen concurreren met lage-lonenlanden als China, India en Cambodja."

Stafmedewerkers van het Witte Huis verwachten dat de volledige opsplitsing van de Verenigde Staten van Amerika ongeveer twee jaar in beslag zal nemen. Er zal volgend jaar een dubbele presidentsverkiezing zijn. Barack Obama zal zich naar verwachting weer kandideren voor het presidentschap van de Perifere Staten van Amerika. Voor de Centrale Staten van Amerika gooien Sarah Palin en Mitt Romney hoge ogen.