Pagina's

dinsdag 26 juli 2011

Wilders vergelijkt Anders Breivik met Ella Vogelaar

Den Haag Geert Wilders heeft vandaag openlijk afstand genomen van zijn fan Anders Breivik. In een persverklaring noemt hij de Noorse anti-islamstrijder een waanzinnige. Deze kwalificatie is bijna net zo afkeurend als 'Knettergek', dit oordeel had hij eerder over voor Ella Vogelaar en later ook voor een aantal wetenschappers die de PVV als extreem-rechts beschouwden.

Wilders is in de pen gesprongen, nadat er in de media verbanden werden gelegd tussen de PVV en de terroristische daad van Anders Breivik.: "De PVV betreurt de dramatische gebeurtenissen van het afgelopen weekeinde in Noorwegen ten zeerste. In Nederland waren we al wat gewend met zieke geesten als Volkert van der Graaf en Ella Vogelaar maar nu blijkt dat er in de landen om ons heen ook gekken rondlopen. We juichen het toe dat ons gedachtengoed in het buitenland post vat, maar de PVV werpt elke verantwoordelijkheid voor het drama in Noorwegen verre van zich."

Door Geert Wilders gedefinieerde personen naar mate van oplopende gekte.


Om duidelijkheid te scheppen over de mate van gekte van personen, heeft Wilders een Gekte-schaal ontworpen die aangeeft hoe gek iemand is binnen het gedachtenkader van de PVV. Niet geheel verrassend scoort Geert Wilders zelf hierop het laagst van iedereen. De toppositie wordt ingenomen door Ella Vogelaar. Tussen deze twee uitersten kunnen alle andere mensen in het gektespectrum geplaatst worden.

Wilders denkt met het opstellen van de schaal de onduidelijkheid over zijn visie op Breivik uit de lucht genomen te hebben: "Ik hoop dat iedereen nu snapt dat wij van de PVV Anders Breivik echt heel gek vinden."

UPDATE: Sociologen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben kritiek geleverd op de schaal. Zo toont de grafiek een helling van 45 graden, dit suggereert een tweede dimensie die (nog) niet gedefinieerd is. Daarnaast blijkt in ontvouwingstermen de schaal van Wilders eerder een I(ndividual) scale dan een J(oint) scale. Wilders noemt de kritiek van de Groningse wetenschappers "Gekakel van kippen".