Pagina's

zaterdag 9 april 2011

Defensie gaat fors investeren in virtuele oorlogsvoering

Den Haag Voortbordurend op de deze week gepresenteerde bezuinigingsplannen op Defensie heeft Minister Hillen vandaag een aanvullende taakstellingsbrief (pdf) gepresenteerd.

Hierin laat Hillen weten dat er niet alleen maar gesneden gaat worden in de uitgaven van de krijgsmacht. Het is de bedoeling dat Nederland een prominente speler gaat worden op het wereldtoneel in virtual warfare. Hiertoe zal een deel van de besparingen die worden gerealiseerd op de materiële uitrusting worden geïnvesteerd in "digitale oorlogsvoering". Hillen op pagina 22 van de brief:

Cyber is voor de krijgsmacht een wapensysteem in ontwikkeling. Om de inzetbaarheid van de
Nederlandse krijgsmacht te waarborgen en haar effectiviteit te verhogen, zal Defensie haar
digitale weerbaarheid de komende jaren versterken en het vermogen ontwikkelen tot het
uitvoeren van cyber operations.
Deze operations zullen volgens de minister bestaan uit deelname aan missies als Infinity Ward in Call of Duty: Modern Warfare.
Hillen: Door onze missies te verplaatsen van het veld naar het beeldscherm blijven we volledig operationeel en kunnen we onze deelnames zelfs enorm intensiveren. Bijkomend voordeel is de aanzienlijke uitbreiding van ons wapenarsenaal en de mogelijkheid om onze jongens te laten deelnemen aan missies met een extreem hoog risicoprofiel zonder het gevaar te lopen dat ze het niet meer kunnen navertellen.

Ook minister van Financiën de Jager is zeer in zijn nopjes. De kosten van het operationeel houden van 1 leopardtank is ongeveer 650 keer zoveel als die van een high-spec gamer pc. Als beheerder van de schatkist kan ik hier alleen maar mee instemmen.

Minister Hillen heeft het ambitieniveau van Defensie naar boven bijgesteld. We speelden al Champions-League in het echt maar dat willen we nu met Defensie 2.0 ook op het gamefront bereiken.