Pagina's

dinsdag 12 april 2011

Stichting Anne Frankboom zet werk voort met schimmel

Amsterdam De stichting Support Anne Frank Tree heeft besloten om verder te gaan als Support Anne Frank Tree Fungus. De Amsterdamse stichting heeft zich altijd ingezet voor het behoud van de Anne Frankboom toen deze op last van het Amsterdamse stadsdeel Centrum dreigde te worden omgehakt omdat de boom ernstig verzwakt was door het vernietigende werk van een Dikrandtonderzwam. (zie foto)

Support Anne Frank Tree vroeg een second opinion onderzoek aan en kreeg uiteindelijk in 2008, na overleg met de eigenaar van de boom en de Anne Frankstichting voor elkaar, dat er een metalen beschermingsconstructie werd gebouwd voor de zieke boom. Volgens deskundigen kon de boom zo zeker nog 5-15 jaar mee. Helaas bleek een zomerbriesje in Augustus 2010 de boom alsnog fataal te worden.Even leek het er op dat de stichting Support Anne Frank Tree geen bestaansrecht meer had omdat er immers geen boom meer was om te ondersteunen. Maar nu blijkt er dus toch nog een herinnering aan de boom bewaard te zijn gebleven. De schimmel die zich in de boom had genesteld, heeft zich vanwege de tomeloze inzet van de vereniging enorm kunnen ontwikkelen in de tuin achter het Achterhuis. Woordvoerder emeritus hoogleraar Arnold Heertje vertelt aan Overig-Nieuws.nl waarom de stichting Support Anne Frank Tree besloot om hun bestaan nog wat langer te rekken.

Heertje: Het zou doodzonde zijn om de stichting op te heffen, we hebben zoveel betekend voor zoveel mensen, om dan nu euthanasie op de stichting te plegen enkel en alleen omdat de boom er niet meer is, dat zou volstrekt tegen de principes van onze stichting ingaan.

O-N: Kun je die schimmel niet beter opruimen, voor hij nog meer schade gaat aanrichten bij andere planten? Heertje: Deze vraag getuigt van een volstrekte onverschilligheid ten aanzien van de gevoelens die er leven omtrent de boom en zijn schimmel. De schimmel is Joods cultureel erfgoed!

O-N: Wat gaat u dan doen met de schimmel? Heertje: We willen kijken of we sporen van de zwam kunnen verspreiden op plekken over de hele wereld zodat de nagedachtenis aan de schimmel bewaard blijft. We hebben al contact gehad met het Witte Huis in Washington en zoals het er nu naar uit ziet zullen er in 2012 sporen van de schimmel in de tuin van de ambtswoning van Obama uitgestrooid worden naast de zaailingen van de boom zelf.

O-N: Wat heeft de schimmel nog eigenlijk met Anne Frank te maken? Heertje: Dat u dat niet weet geeft blijk van een intellectueel tekort van uw kant. Anne Frank, de kastanjeboom en de schimmel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik praat niet meer met u.