Pagina's

maandag 14 maart 2011

Aanslagen Japan opgeëist door God

Apeldoorn Het Reformatorisch Daglad (RD) opent vandaag met het opmerkelijke nieuws dat God de aardbeving en tsunami van afgelopen vrijdag voor zich heeft opgeëist. Het nieuws volgt op het commentaar van het RD van vrijdag waarin het zich afvraagt of het einde der tijden nabij is:

"Wie weet dit te duiden als tekenen van het naderende wereldeinde? Christus heeft het Zijn kinderen voorzegd dat dit alles zal gebeuren.
Ten slotte is de vraag of deze gebeurtenissen hen niet alleen ontroeren maar ook verontrusten. Juist voor het laatste heeft Christus Zijn volgelingen gewaarschuwd. Het moet alles geschieden.
Maar reden tot onrust is er niet. Hij komt straks om in alle verwoesting genezing en herstel te brengen. Sterker, Hij zal alle dingen nieuw maken. De wereld draait nu nog door, maar zal eens tot stilstand komen. Dan komen de nieuw hemel en de nieuwe aarde."Aldus het commentaar in het RD. Vandaag meldt de Krant van Godvrezend Nederland dat een hemelse boodschapper een video heeft afgeleverd op de redactie in Apeldoorn. In de video is God zelf niet te zien maar spreekt hij vanuit een brandend braambos.
Drs. J. A. Schippers, directeur van het wetenschappelijk instituut van de SGP  is door het RD gevraagd om de videoboodschap nader te duiden:

"De Heere God laat ons weten dat zijn geduld op de proef gesteld wordt. Steeds meer schapen verlaten de kudde en dwalen verdwaasd rond. Deze moeten weer in de richting van hun Herder gedreven worden. God de Vader geeft aan dat hij vooralsnog barmhartig is voor ons christenen en dat hij  zijn tucht voorlopig laat gelden op landen waar het christendom nauwelijks wortel heeft geschoten."

Schippers kan niet zeggen of er nog meer aanslagen op de rol staan maar hij raadt het dragen van zwemvesten af aan christenen in de laaggelegen delen van de bible-belt, zoals Zeeland en de Alblasserwaard . "Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, wie zijn wij om zijn wil te willen ontlopen of in twijfel te trekken?"