Pagina's

donderdag 17 maart 2011

Luchtmacht Japan gaat weer Kamikazes inzetten

Kamikazes met hun mascotte Kyandi
Fukushima In de bestrijding van de dreigende nucleaire ramp in Fukushima, hebben de Japanse autoriteiten hun toevlucht genomen tot een oud beproefd middel: Kamikazes. Omdat alle andere middelen tot nu toe onvoldoende resultaat hebben opgeleverd, is tot deze drastische maatregel besloten.

De normen voor blootstelling aan radioactieve straling voor het personeel van de kerncentrale in Fukushima was eerder al verhoogd van 100 naar 250 millisievert maar dit bleek onwerkbaar omdat de vrijkomende straling uit de reactorvaten te hoog was, waardoor het personeel te weinig tijd kreeg om de koelwaterinstallaties te herstellen.

De oplossing was simpel, de norm werd nogmaals verhoogd naar 10.000 mSv. Een dosis waarbij een mens die er aan blootgesteld wordt, binnen een maand sterft. Deze maatregel zorgde voor een enorme impuls in de rampenbestrijding.Zo besloot de commandant van de Japanse strijdkrachten Mitsuru Ushijima II om een oude traditie in ere te herstellen. In een perscommuniqué geeft hij nader uitleg: "De goddelijke zonen van onze grote keizer Hirohito behaalden 66 jaar geleden al prachtige resultaten in de strijd tegen het Amerikaanse imperialisme. We hebben nu met een vijand te maken van een heel andere orde, maar de Kamikazes zullen in Fukushima ook hun hemelse opdracht vervullen ter meerdere glorie van Japan en onze keizer."

Keizer Akihito heeft inmiddels 120 vrijwilligers aangewezen die stonden te trappelen om zich met een vliegtuig vol blusvloeistof neer te laten storten op de oververhitte reactorvaten. Westerse deskundigen zetten grote vraagtekens bij effectiviteit van de maatregel. In het Pentagon wordt nu bestudeerd of een aanval met een tactisch kernwapen niet meer resultaat zou opleveren. Met een precisiebombardement zou een diepe krater ontstaan waar de gehele nucleaire in zou kunnen verdwijnen waarna via perifere nucleaire explosies het gebied weer zou kunnen worden toegedekt door een dikke laag aarde.