Pagina's

dinsdag 29 maart 2011

Islam en christendom spreken over fusie

Rome De leiders van de Islam en het christendom zijn in Rome onderhandelingen gestart over een fusie tussen de twee grootste monotheïstische wereldgodsdiensten. Namens God zal Petrus de gesprekken voeren terwijl Allah zijn profeet Mohammed naar Italië heeft gestuurd.

De twee religies zijn nader tot elkaar gekomen omdat ze allebei te kampen hebben met secularisering. Het christendom heeft de afgelopen jaren veel krediet verspeeld door de stortvloed van kindermisbruikaffaires in met name de Katholieke Kerk. Hierdoor hebben vele christenen afscheid genomen van hun geloof. Maar recentelijk heerst er ook veel onrust onder de moslims nu het democratiseringsspook door de Arabische Wererld rondwaart.

Onze correspondent was in Rome en sprak met de twee hemelse afgezanten Petrus en Mohammed in een dubbelinterview.


O-N: Hebben de islam en christendom nog wel toekomst, is de fusiepoging feitelijk niet gewoon een achterhoedegevecht? Petrus: Absoluut niet, het is juist een teken van kracht dat we inspelen op de veranderende marktomstandigheden. Mohammed: Er zijn landen waar we misschien niet alert genoeg gereageerd hebben op de schadelijke invloeden van de democratisering. Hier zullen we alle zeilen moeten bijzetten om onze schaapjes weer in het gareel te krijgen. Aan de andere kant doen onze zendelingen van de Taliban uitstekend werk in Afghanistan.

O-N: Wie wordt de baas? Petrus: Het is nog te vroeg om over poppetjes te spreken. Het is eerst zaak om consensus te vinden over de te varen koers en elkaars sterke en zwakke punten in kaart te brengen. Mohammed: Ik zie dat ook zo. Wij moslims blinken uit op het gebied van vroomheid en fanatisme. Aan de andere moeten we erkennen dat we wel de meest achterlijke van de twee religies zijn. Daar had christenhond Pim Fortuyn destijds toch een punt.

O-N: Waar komt het hoofdkantoor? Petrus: Da's eenvoudig, dat wordt de Hemel.

O-N: Wat betekent een eventuele fusie voor het personeel op Aarde? Mohammed: Teneinde schaalvoordelen te behalen zullen we wel een efficiencyslag moeten maken. Gedwongen ontslagen sluiten we niet uit maar we zullen zorgen voor een vorstelijke afvloeiingsregeling die, en dat is volstrekt uniek, zal doorlopen tot in het hiernamaals.

O-N: Hoe is de sfeer in de gesprekken tot nu toe? Petrus: Uitstekend. Dit is mede te danken aan onze gastheer Silvio Berlusconi. Hij zorgt voor de nodige ontspanning waardoor we de beslommeringen van dag even van ons af kunnen zetten door 's avonds lekker van bil te kunnen gaan.