Pagina's

dinsdag 8 maart 2011

Maximumsnelheid wordt verhoogd met 2 kilometer

Den Haag Vanaf vandaag is het in Nederland op bepaalde trajecten zoals de Afsluitdijk toegestaan om 130 kilometer per uur te rijden. Om dit te realiseren is de officiële maximumsnelheid met 2 kilometer per uur verhoogd.

Aanvankelijk was minister van Verkeer Schultz van Haegen van plan om de snelheid met 10 kilometer per uur te verhogen. Hier is zij op teruggekomen toen het Openbaar Ministerie bekendmaakte dat er bij een verhoging van 10 km/u in de praktijk pas vanaf 139 km/u bekeurd gaat worden. Voor de handhaving wordt namelijk pas bekeurd vanaf 4 kilometer te hard terwijl daarbovenop nog een foutenmarge van 3% op de snelheidsmeting wordt gehanteerd . Dit zou betekenen dat iemand die 138 kilometer per uur rijdt, geen bekeuring hoeft te verwachten. Door de officiële snelheid met 2,22 km/u te verhogen naar 122,22 km/u is de daadwerkelijk gemeten snelheid van 130 km/u nu dus de absolute bovengrens.

Minister Schultz geeft aan dat ze met de verhoging van 2 km/u zowel de voor- als tegenstanders van de verhoging tegemoetkomt: "Iedereen die graag wil opschieten mag nu 130 kilometer rijden terwijl we tegelijkertijd tegemoetkomen aan de partijen die tegen de verhoging van de maximumsnelheid waren. We brengen de snelheidsverhoging namelijk met bijna 80% terug van wat we eigenlijk van plan waren. Een prachtig compromis"