Pagina's

woensdag 2 februari 2011

Hamstermotie verhit gemoederen in Tweede Kamer


Den Haag 2/2 De plenaire vergadering van de Tweede Kamer werd vandaag ontsierd door een onsmakelijk incident. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, diende een motie in om een speciale hamster-unit toe te voegen aan de onlangs in het leven geroepen animal-cops. Dion Graus van de PVV reageerde als een adder gebeten op de motie en haastte zich naar de interruptiemicrofoon. Hij beschuldigde de fractievoorzitter van de PvdD van motiediefstal. Graus verklaarde dat hij dit idee informeel met haar had besproken tijdens de afgelopen parlementaire kerstborrel. Marianne Thieme was niet onder de indruk en verweet de Limburgse dierenvriend gebrek aan daadkracht. “Voorzitter, dan had hij maar eerder de koe bij de horens moeten vatten”.

Even later schorste Kamervoorzitter Verbeet kort de vergadering nadat haar het bericht bereikte dat ze vergeten was de lichten van haar auto uit te doen. In haar afwezigheid zag de PVV-fractie haar kans schoon. Bijgestaan door Eric Lucassen greep Dion Graus Marianne Thieme stevig beet en duwde haar op de grond. Liggend op haar rug hield Graus haar in de houdgreep terwijl hij haar onderkaak wijd open sperde. Hierop hurkte Eric Lucassen snel met ontbloot achterwerk boven de onvrijwillig gapende Thieme en deponeerde een stevige bolus in haar mond. “Da’s nog leuker dan in de brievenbus pissen” vertelde een grijnzende Lucassen na afloop in de wandelgangen.

De Kamerleden van de overige fracties reageerden geschokt. Fractievoorzitter Kees van der Staaij van de SGP was zo ontdaan bij het zien van het achterwerk van Lucassen dat hij onmiddelijk het hazenpad koos. Hij kon vlak voor het verlaten van de Kamer de verleiding niet weerstaan, om nog eens achterom te kijken naar het onsmakelijke tafereel, waarna hij terstond in een zoutpilaar veranderde.

Achteraf kreeg het verhaal nog een staartje. Aangekomen bij haar auto zag Gerdi Verbeet dat haar lichten gewoon uitstonden. Dion Graus bekende hierop dat het een georkestreerde actie betrof van de PVV-fractie. “We moesten een list verzinnen om de voorzitter weg te lokken waarna de actie plaats kon vinden. Verder was het  zaak om onze mening over de hamstermotie in de Kamer te uiten aangezien we dan worden beschermd door artikel 71 van de Grondwet betreffende de parlementaire onschendbaarheid.” Een eventuele aangifte tegen Graus en Lucassen heeft dan ook weinig kans, zo verwachten zij.