Pagina's

donderdag 24 februari 2011

Soap Noord-Zuidlijn in Madurodam duurt voort

Madurodam De Dienst Noord-Zuidlijn Madurodam (DNZ) heeft een flinke tegenvaller moeten incasseren nadat bekend is geworden dat de bouw van het nieuwe metrotracé ernstig is vertraagd door het faillissement van Swift Bouw, de hoofdaannemer van het project. 
Dit is de zoveelste blamage voor DNZ, die nog niet kon aangeven wat dit betekent voor de oplevering van het project. 

Overig-nieuws.nl zet het project voor u op een rij: • 14 december 1988     Kabouter Hobbelzwam oppert een plan voor een nieuwe metrolijn tussen Madurodam-Noord en Madurodam-Zuid.
 • 8 oktober 1996     Het college van Boskabours & Woudelfjes stelt de route voor de Noord/Zuidlijn vast, de geraamde kosten zijn 15 miljoen beukenootjes. Opleverdatum: 2005.
 • 27 november 1996     De gemeenteraad besluit een raadplegend referendum te organiseren.
 • 25 juni 1997     Referendum over Noord/Zuidlijn: 40 stemmen voor en 80 stemmen tegen. De opkomst is 22% en dat maakt het aantal tegenstemmers te gering.
 • 10 november 1998     Bewoners langs het tracé laten een rapport opmaken door weg- en waterbouwkundige Kabouter Pofbroek. Pofbroek stelt dat alle panden langs de lijn nieuwe fundering nodig hebben om schade te voorkomen. Volgens het gemeentelijk projectbureau is bij 90 tot 95 procent van de panden extra fundering niet nodig. Bij de overige panden verwacht het projectbureau verzakkingen van maximaal 1 tot 2 micrometer, die funderingen worden versterkt.
 • 9 oktober 2002     De Madurodamse gemeenteraad gaat definitief akkoord met de aanleg van de Noord/Zuidlijn.
 • 22 april 2003     Aanleg Noord/Zuidlijn officieel van start.
 • 29 oktober 2003     Verzakking tramrails Vijzelgracht, volgens het projectbureau Noord/Zuidlijn is er mogelijk een verband met de bouwput van de Noord/Zuidlijn.
 • 25 februari 2004     Verzakking brug Stationsplein, volgens het projectbureau Noord/Zuidlijn is er mogelijk een verband met de bouwwerkzaamheden voor de Noord/Zuidlijn.
 • 19 oktober 2004     Verzakking vier panden aan de Vijzelgracht, de verzakkingen bedragen 1,5 tot bijna 2 micrometer. De oorzaak is een lek in de damwand.
 • 17 april 2008     De kostenraming stijgt naar 30 miljoen beukenootjes, de kosten voor de gemeente Madurodam zijn dan opgelopen naar 21 miljoen beukenootjes. De opleverdatum verschuift naar 2015.
 • 19 februari 2009     De kosten van de Noord/Zuidlijn stijgen met 290 duizend beukenootjes, waarmee er 22 miljoen beukenootjes voor rekening van Madurodam komt. De opleverdatum verschuift naar 2017.
 • 4 maart 2009     De gemeentelijke ombudskabouter geeft in een rapport een ontluisterend beeld van de organisatie van de metrobouw in Madurodam. Diverse gemeentelijke diensten en verantwoordelijke politici blijken langs elkaar heen te werken en te veel te vertrouwen op “geen bericht is goed bericht” , terwijl er van alles verkeerd ging. Ook de voorlichting van de bevolking schoot ernstig tekort. Deze was: “Onjuist, onvolledig en dus onbehoorlijk”, aldus de ombudskabouter.
 • 11 maart 2009     De Madurodamse gemeenteraad stelt een raadscommissie in die besluitvorming en de gehele (voor)geschiedenis van de Noord/Zuidlijn sinds 1988 gaat onderzoeken.
 • 12 maart 2009     In de Tweede Kamer wordt een spoeddebat gehouden over een eventuele extra financiële bijdrage voor de Madurodamse Noord-Zuidlijn.
 • 19 mei 2009     Drie monumentenorganisaties, Genootschap Madurodamum, Bond Heemschut en de Vereniging Vrienden van de Madurodamse Binnenstad, waarschuwen voor aantasting van nog meer monumenten tijdens het boren van de tunnel door de stad. Volgens Kabouter Denneboom, oud-rechter en voorzitter van Madurodamum: “Wat wij als burgers van de metrobouw merken, is rampspoed op rampspoed” en: “Er is steeds zo veel aan de hand met die metrobouwprojecten! Het zou wonderlijk zijn als wij ons niet ernstig zorgen maakten.”
 • 19 augustus 2009     Na een pauze van bijna een jaar worden de bouwwerkzaamheden aan de ondergrondse stations weer hervat.
 • 24 februari 2011 Hoofdaannemer Swift failliet