Pagina's

woensdag 23 februari 2011

Paus slaat opstand neer

 Vaticaanstad Gisteren is het in Vaticaanstad tot ernstige onlusten gekomen toen een demonstratie van 450 geestelijken hardhandig werd neergeslagen door de autoriteiten. Geïnspireerd door de democratiseringsgolf in de Arabische wereld zijn de inwoners van 's werelds kleinste natie de straat op gegaan om te demonstreren voor de afschaffing van het celibaat.

Al langer leefde onder vele geestelijken de wens om terug te gaan naar een vorm van nicolaïsme, waarbij geestelijken in het huwelijk kunnen treden. Paus Benedictus XVI heeft zich altijd fel tegen opheffing van het celibaat gekeerd. Elk verzoek om herziening van de leefregels voor de clerus wees hij stelselmatig van de hand.

Broeder Dominius, woordvoerder van de oppositie, vertelde aan onze correspondent wat de geestelijken er toe bracht om voor de confrontatie te kiezen: "Het leven als deugdzaam priester wordt ernstig op de proef gesteld door de strenge celibaatregels. Vleselijk contact is op generlei wijze toegestaan. Onze worsteling hiermee wordt extra ondraaglijk door het nadrukkelijke verbod van de Paus om via zelfbevrediging tot ons gerief te komen. Hierdoor lopen we bijkans de ganse dag met een gezwollen jongeheer rond. Op een zeker moment moet de nood gelenigd worden. Een terugkeer naar het nicolaïsme is naar onze stellige mening de beste oplossing."

Broeder Dominius gaf aan dat er wel een nieuwe variant van het nicolaïsme nagestreefd wordt: "9 van de 10 priesters in Vaticaanstad is de herenliefde toegedaan, het ligt dus voor de hand dat we eerst het homohuwelijk gaan legaliseren waarna we daarna de tweede stap kunnen maken  naar het pedohuwelijk voor de overige 10 procent."Zwitserse Garde

Paus Benedictus heeft in niet mis te verstane bewoordingen de protestactie van zijn onderdanen afgekeurd: “Mijn leger (Zwitserse Garde red.) zal ze aanvallen in hun holen en Vaticaanstad heroveren op de ratten.” Even later voegde hij de daad bij het woord. De ongewapende verwijfde priesters waren kansloos tegen de met hellebaarden uitgeruste Zwitserse Gardisten. De eerste berichten spreken van 300 doden en gewonden, bijna 40% van de totale bevolking van het land.